Transaction-Services

Een goed uitgewerkte acquisitiestrategie is een noodzakelijke voorwaarde voor groei via het kopen van een onderneming.

 

Bij de aankoop of verkoop van ondernemingen of delen daarvan leidt en begeleidt Torn de onderhandelingen en transacties.

 

Wie een bedrijf of een bedrijfsonderdeel koopt, begeleiden wij bij de integratie daarvan in de kopende onderneming. Daarin zijn wij gespecialiseerd.

 

Ook zijn wij gespecialiseerd in de desintegratie van het bedrijf of het bedrijfsonderdeel uit de oude situatie.

 

Wij begeleiden op basis van onze deskundigheid zowel kopers als verkopers van bedrijven en bedrijfsonderdelen.

 

Prioriteit bij transacties is behoud van de eigen en gekochte ondernemingswaarde door focus op het managen van de veranderingen naar alle betrokkenen.

 

Acquisitie Strategie

Als u wilt groeien of kansen ziet door acquisitie, dan heeft u een acquisitiestrategie nodig die past binnen de totaalstrategie van uw onderneming. Uiteindelijk doel zou moeten zijn dat acquisitie waarde toevoegt aan de huidige organisatie die minimaal gelijk is aan de gekochte ondernemingswaarde. Natuurlijk is het belangrijk dat de portfolio van ondernemingsactiviteiten van de beoogde acquisitiepartij past of aansluit op de eigen portfolio. Maar het is ook belangrijk dat de mensen, de structuur van de organisatie en de bedrijfscultuur passen bij de eigen organisatie. Het vinden, onderhandelen, kopen en integreren van een onderneming is een kostbaar, tijdrovend en complex proces.

Ondernemers onderschatten vaak welke invloed dat heeft op de eigen organisatie. Het is daarom cruciaal al een goed beeld te hebben van de uiteindelijke (des) integratie van de onderneming of bedrijfsonderdeel voordat u een transactie gaat doen. Alleen zo kunt u de werkelijke waarde van de transactie bepalen. Acquisitieactiviteiten staan los van de dagelijkse operatie. Vaak ontbreekt de kennis en ervaring in de eigen organisatie om een efficiënte en succesvolle acquisitie te doen. In die gevallen kan Torn u op basis van ervaring en specialistische kennis van dienst zijn.

 

Voor de grootste kans op een succesvolle acquisitie zou dus eerst een duidelijke acquisitiestrategie en -plan moeten zijn uitgewerkt. In uw strategie zijn in ieder geval de strategische richting van het ondernemingsmodel vastgesteld, de financieringsmogelijkheden in kaart gebracht en de gewenste toegevoegde waarde voor de eigen onderneming uitgewerkt. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk proces en gedefinieerde beslissingscriteria zijn aan de hand waarvan u de uiteindelijke investeringsbeslissing neemt. Voor het het uitwerken van een heldere en passende acquisitiestrategie kunt u onze kennis en ervaring gebruiken.

 
 
 

Onderhandelen

Torn is met zijn brede kennis van zaken en ruime ervaring met diverse acquisities bij uitstek in staat de onderhandelingen voor u te voeren. Met onze professionele aanpak en ons duidelijke acquisitieproces verzekert u zich van de belangrijkste voorwaarden om tot succes te komen. Doordat wij namens u onderhandelen en aanspreekpunt zijn voor de andere partij, zorgt u ervoor dat uw persoonlijke relatie met de wederpartij en/of commerciële belangen niet onnodig in het gedrang komen.

 

De grote lijnen van het onderhandelingsproces zijn:

 

  • het bepalen van de marktwaarde van het bedrijf of het bedrijfsonderdeel dat u wilt kopen;
  • het bepalen welke informatie nodig is voor een goede waardering;
  • het analyseren van de gegevens die de verkoper verstrekt;
  • de beoordeling van de toegevoegde waarde voor de eigen onderneming;
  • het voeren van de onderhandelingen over de koopprijs;
  • het begeleiden van het due diligence onderzoek;
  • het begeleiden van de afhandelingen van de transactie.
 
 
 

Integratie

Torn business performance heeft ruime ervaring met het integreren, structureren en samenvoegen van organisaties, portfolio's, bedrijfsprocessen en bedrijfsculturen. Bij het uitvoeren van de integratiestrategie passen wij onze kennis en kunde toe van businessperformance en crisismanagement. Wij richten ons bij integratie  op het daadwerkelijk realiseren van de beoogde meerwaarde van samenvoeging van de eigen en de geacquireerde onderneming.

Wanneer de handtekening onder de koopovereenkomst staat begint het eigenlijke werk pas echt. Het is daarom cruciaal al voordat u een transactie gaat doen een scherp beeld te hebben van de uiteindelijke (des)integratie van het bedrijf(sonderdeel). Alleen zo is het mogelijk de werkelijke waarde van de transactie te bepalen. Op basis daarvan gebeurt de feitelijke (des)integratie. Op dit punt lopen veel transacties uiteindelijk fout. Iedere euro is er een te veel geweest als deze uiteindelijk leidt tot erosie van waarde in plaats van groei.

 
 
 

Spotten

Op basis van de acquisitiestrategie zoeken wij voor u potentiële acquisitiekandidaten of kopers in de markt. Wij maken hierbij gebruik van ons uitgebreide relatienetwerk van ondernemers, corporate finance organisaties, investeringsmaatschappijen, accountants en banken. Spotten houdt in deze context in het vinden,analyseren en contact leggen met ondernemingen die passen in de acquisitiestrategie en een potentiele acquisitiekandidaat of koper kunnen zijn.

 
 
 

Begeleiding Transacties

Nadat partijen tot overeenstemming zijn gekomen moeten tal van formele zaken geregeld worden om de transactie af te ronden. Wij begeleiden de afhandeling van de transactiede en coördineren de fiscale, juridische en financiele aspecten die met de transactie verband houden. Denk hierbij aan de koopovereenkomst, voorwaarden, garanties en betaling van de koopprijs, juridische structuur, de notariele stukken, de financieringsaanvragen enzovoort.

 
 

Kennis van zaken

Eerst luisteren dan handelen