Business Performance

Wij zijn gespecialiseerd in het voor en met onze cliënten strategisch, organisatorisch en financieel realiseren van hun visie, ambities en plannen.

 

Wij brengen de verschillende aspecten van het ondernemen samen tot de  totaalstrategie gericht op de continuïteit van de onderneming en op de waardegroei van het ondernemingsvermogen.

 

Daarvoor ontwikkelen en verbeteren wij de commerciële en operationele activiteiten en prestaties van hun organisatie.

 

Voor onze cliënten adviseren en managen wij. Daarbij definiëren, analyseren, ontwikkelen, begeleiden, coachen en voeren wij uit.

 

Visie & strategie

Waar moet uw onderneming over 3-5 jaar staan? Hoe en op basis van welke kernwaarden komt de onderneming daar? Tot welke keuzes leidt dit? En wat is de invloed daarvan op de bedrijfsvoering? Wij stellen de vragen en ontwikkelen samen met u de antwoorden. De continuïteit van de onderneming en de groei van het ondernemingsvermogen  staan centraal bij de strategievorming.

 
 
 

Proces & Organisatie

Hoe zijn uw bedrijfsprocessen georganiseerd? Wat is uw beleid? Wat zijn de procedures van uw bedrijfsprocessen? Wat zijn  de doelstellingen, prioriteiten, taken en verantwoordelijkheden van de directie, management en de andere functionarissen? Alleen met duidelijke bedrijfsprocessen en een strakke organisatiestructuur is het mogelijk een onderneming efficiënt en effectief te leiden.

 
 
 

Operationeel

Is het juiste kennis- en competentieniveau onder de medewerkers aanwezig? Hoe stuurt het operationeel management de organisatie aan? Zijn de managers en de medewerkers voldoende gemotiveerd? Voldoet uw bedrijf aan het gewenste kwaliteitsniveau? Voldoet uw bedrijf aan de behoefte van uw klanten?

 
 
 

Commercie

Sluiten de commerciële strategie en de planning aan op de begroting? Geven de juiste variabelen motivering en sturing aan het commerciële team? Geeft het rapportagesysteem u voldoende informatie om adequaat te sturen naar de begrote resultaten? Voor een goede commerciële strategie, planning en uitvoering is het bepalen van de strategische marktpositie noodzakelijk. Uw salesprogramma moet gebaseerd zijn op meetbare targets, duidelijk gespecificeerde verkoopactiviteiten en performance vereisten.

 
 
 

Finance & Control

Hoe zijn de financiële en operationele parameters bepaald en samengesteld? Hoe verkrijgt u de juiste financiële en operationele informatie? Past de financieringsstructuur bij de huidige en toekomstige situatie? Het sturen van een onderneming dient altijd gebaseerd te zijn op de juiste financiële parameters. Voor goede en slechte tijden geldt: stuur de onderneming altijd op financiële parameters.

 
 
 

Directie & Management

Is de managementstijl strategisch of operationeel gericht? Maakt het management een duidelijk onderscheid tussen beleidsniveau en operationeel niveau? Hoe worden de juiste prioriteiten en kwesties vastgesteld? Wordt de technische en culturele kwaliteit van de organisatie op de juiste manier aangestuurd? Past de stijl van leiding geven bij de organisatie? Wat is de kwaliteit van de managementrapportage? Etc. Ons uitgangspunt is dat goed leiderschap, leidt naar succes. De directie is altijd verantwoordelijk, wat er ook gebeurt. Bij het aansturen en leiden van een onderneming is een kritische sparringpartner essentieel. Wij zorgen ervoor dat u wordt uitgedaagd in uw professionele denken en doen bij de diverse aspecten van het ondernemen.

 
 

Kennis van zaken

Eerst luisteren dan handelen