Salarisadministratie

Salarisadministratie is een complex proces waarbij actuele kennis van wetgeving (loonheffingen, sociale verzekeringswetten en arbeidsrecht) en rechtspraak noodzakelijk is. Torn neemt uw gehele salarisadministratie uit handen en geeft u advies en ondersteuning bij de toepassing en uitvoering.

 

De ervaren en gedreven salarisadministrateurs van Torn zijn dagelijks met deze materie bezig en blijven door middel van cursussen en scholing op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

Wij zorgen ervoor dat uw salarisadministratie vlekkeloos verloopt en uw werknemers tijdig hun juiste loonspecificatie en salaris ontvangen. De door u aangeleverde mutaties worden door ons verwerkt. Wij verzorgen de aangiftes Loonheffingen en eventueel de betaalbestanden.

 

Ook verzorgen wij de aan- en afmeldingen bij het pensioenfonds, de arbodienst, de ziekteverzuimverzekeraar, etc. De premienota’s en premiepercentages worden door ons gecontroleerd en indien nodig dienen wij bezwaarschriften in.

 

Op het gebied van de volgende personeelszaken kunnen wij u eveneens van dienst zijn: het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het bijhouden van vakantiedagen, het begeleiden van ontslagprocedures bij het UWV of de kantonrechter, het toepassen van Cao-bepalingen, het onderzoeken of er recht bestaat op subsidies, etc.

 

Ook adviseren wij op het gebied van strategisch organisatie- en personeelsbeleid en kunnen daarvoor een beleidsplan uitwerken.