Accountancy

Voor een goede bedrijfsvoering is financieel inzicht essentieel. Echter veel ondernemers zijn niet voldoende financieel onderlegd. In samenwerking met u zorgen wij daarom voor helder inzicht. Inzicht dat u en de bij uw onderneming betrokken partijen (zoals uw financier) het vertrouwen geeft dat u doorlopend de vinger aan de pols houdt.

 

Bij Torn staat de cliënt centraal en mag daarom op ons rekenen als een betrokken, kritisch en communicatief ingestelde sparringpartner.

 

Naast het opstellen van uw jaarrekening kunnen we u doorlopend voorzien van diverse financiële overzichten en analyses zoals liquiditeitsprognoses en tussentijdse rapportages. Op aandachts- of knelpunten wordt door ons proactief ingespeeld.  

 


 Lees meer over accountancy.